Domov  |  O nas  |  Proizvodi  |  Zastopstva  |  Podpora  |  BREZPLAČNA PREDSTAVITEV

Dodatne zmožnosti programa QuickTime Delovna Prisotnost
 
 
     
 

QuickTime Delovna Prisotnost je plod domačega programerskega znanja in računalniške tehnologije. Sistem avtomatskega vodenja prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu QuickTime Delovna Prisotnost vam ponuja številne možnosti obdelave podatkov in nadzora zaposlenih. S sistemom boste ne le učinkoviteje izrabili vaših kadrovskih sredstev temveč boste med drugim dobili zmogljivo kombinacijo programske in strojne opreme, ki vam bo prihranila ogromno vašega časa in omogočila preglednejšo evidenco. QuickTime Delovna Prisotnost je odprt sistem, kar pomeni, da je možno zajete podatke obdelovati in prenašati v druge programe, ki potrebujejo tovrstne podatke.

 
 
OSNOVNE INFORMACIJE

QuickTime Delovna Prisotnost sistem sestoji iz programske in strojne opreme. Programska oprema je paket programov za zajem, kontrolo, administracijo in obdelavo podatkov. Deluje v Microsoft Windows operacijskem sistemu. Osnovna značilnost programske opreme za zajem podatkov je v dejstvu, da deluje kot servis. Strojna oprema sestoji iz programabilnega terminala za zajem podatkov. Na voljo so različni opcijski dodatki, ki sistem nadgrajujejo do poljubnega nivoja.

PREDNOSTI

Naj naštejemo le nekaj prednosti vpeljave sistema QuickTime Delovna Prisotnost :

 • zajeti podatki so ažurni in pregledni
 • podatki so na voljo NON-STOP in se jih da poljubno grafično in analitično obdelovati
 • podatki so na voljo različnim sektorjem - npr. finančni in kadrovski sektor, odgovornim v podjetju
 • sistem je odprt in razširljiv - podatkovni terminal je možno uporabljati tudi v druge namene
 • možnost zbiranja podatkov preko modemske povezave za dislocirane enote

Podatkovni terminal za zajem podatkov PC765 z zaslonom na dotik je programabilen in robusten terminal, primeren tudi za zunanjo uporabo in namenjen zajemu podatkov za različne vrste aplikacij, kot npr.

 • časovna obdelava in vodenje prisotnosti
 • spremljanje na delovnem mestu
 • nadzor dostopa in inventarja
 • kontrola surovin

OSNOVNE KARAKTERISTIKE SISTEMA

Nekaj tehničnih karakteristik terminala za zajem podatkov PC765:

 • rezistivni zaslon na dotik z ločljivostjo 800x600
 • poljuben čitalec kartic (Mifare/Desfare, EM, HID, ...)
 • napajanje 220V izmenične napetosti ali 12V enosmerne napetosti
 • priklop na ethernet kamorkoli
 • hiter in varčen ARM mikroprocesor 
 • odpornost na prah in vodo po standardu IP64
 • opcijski modul za brezžično ali mobilno povezavo

Nekaj karakteristik programske opreme za evidenco prisotnosti QuickTime Delovna Prisotnost :

 • deluje kot spletni servis v Microsoft IIS na Windows  operacijskem sistemu
 • preprosta administracija, vzdrževanje in nadgrajevanje sistema, možnost poljubnega števila urnikov
 • možnost avtomatske povezave s programskim paketom QuickTime Kadrovska Evidenca ter možnost povezave z različnimi programskimi paketi za obračun plač.
Z veseljem vam predstavljamo računalniški sistem QuickTime Delovna Prisotnost, sistem za učinkovito in preprosto vodenje evidence prisotnosti in kontrolo dostopa. Sistem smo načrtovali tako, da je ob upoštevanju varnosti namenjen različnim uporabnikom v podjetju. Sistem je prilagodljiv, delo z njim pa je preprosto, saj lahko vrsto opravil avtomatizirate.

QuickTime Delovna Prisotnost deluje v Microsoft Windows operacijskem okolju in prijateljuje s programskima paketoma Microsoft Office. Prav tako podpira delo z različnimi programi za obdelavo baz. Na voljo vam je učinkovit sistem za vodenje in distribucijo opozoril in sporočil, izdelavo poljubnih poročil, samodejno zaključevanje dogodkov in evidenco anomalij. Čarovniki, dinamična pomoč in prijazen uporabniški vmesnik pa bodo poskrbeli, da bo QuickTime Delovna Prisotnost postala učinkovito orodje za vodenje vaše evidence prisotnosti.


Servis opozoril-po elektronski pošti

Če želite, lahko dogodke, ki bi terjali preveč vašega dragocenega časa, sporočate zaposlenim kar preko vašega sistema elektronske pošte. Tiste, ki nimajo elektronskega naslova za pošiljanje pošte, pa lahko obveščate kar preko terminala. Če pa sistem povežete tudi s programskim paketom QuickTime Kadrovska Evidenca, boste zaposlenim lahko sporočali tudi kadrovska opozorila, ki se tičejo potekov različnih osebnih in delovnih listin, izpitov, različnih obletnic, rojstnih dni ter ostalih dogodkov. Novo! Sistem obveščanja preko Interneta in sistema mobilne telefonije SMS!

Anomalije vseh vrst

QuickTime Delovna Prisotnost beleži vsa odstopanja, ki se pojavljajo pri vodenju evidenco prisotnosti. Spremljate lahko prepozne prihode, prezgodnje odhode, žigi na dneve bolniške in dopusta ter žige na nedovoljene dneve. Pregledujete lahko dnevne, tedenske, mesečne anomalije, po vaših željah pa si lahko nastavite tudi anomalije po meri.

Administracija – struktura

Za varnost sistema in dostop do posameznih modulov sistema skrbi administracija. Vsakemu uporabniku lahko nastavite pravice dostopa in možnosti uporabe programskega paketa. Uporabniki so člani različnih uporabniških skupin, ki jim lahko določimo različne nivoje pooblastil.

Poročila na klik

 
Programski paket je zasnovan tako, da lahko izdelujete poljubna časovna poročila in obračune, ki nudijo podatke o vseh vrstah prisotnosti in odsotnosti. V povezavi s QuickTime Kadrovsko Evidenco pa lahko združujete podatke in izdelate različna poročila (npr. statistika, obračuni, prenosi stanj, prenos podatkov v obračun plač, agregirana poročila). Poleg že pripravljenih poročil, lahko po želji oblikujete in shranite predloge poročil tako, da izberete poljubne podatke, ki jih želite imeti v poročilu. Ker QuickTime Delovna Prisotnost prijateljuje s skupino programov iz paketa Microsoft Office, lahko podatke s klikom na gumb preprosto prenesete v Microsoft Excel ali Microsoft Word in jih tam poljubno oblikujete in urejujete ter nastavite izgled oziroma obliko dokumenta. Za takojšno uporabo programskega paketa pa so na voljo številna že pripravljena poročila.

Kateri sistem uporabljate

Da bi kar najbolje podprli vaš informacijski sistem, smo programski paket QuickTime Prisotnost pripravili na delovanje v različnih sistemih za podporo pri delu z bazami podatkov. Da se bo QuickTime Prisotnost kar najbolje integrirala v vaš obstoječ informacijski sistem, predvsem v povezavi za vašim programom za obračun plač smo podprli Microsoft Access, Oracle ter SQL

Zakaj bi vaši uporabniki trpeli, če ni potrebno

Poleg samodejnega in inteligenčnega zaključevanja in priporočanja dogodkov s QuickTime Delovna Prisotnostjo odpade potreba po večjem številu kartic za dostop ali evidenco različnih dogodkov v organizaciji. QuickTime Prisotnost smo načrtovali tako, da lahko vse vaše potrebe po evidentiranju pokrijete z eno samo kartico, s katero se boste prijavljali ob prihodih in odhodih, z isto kartico pa boste lahko tudi odpirali vhodna vrata ter dvigovali zapornice za dostop do skladišča ali podjetja ter evidentirali malico. Lahko pa tudi preprečite nepooblaščenim zaposlenim dostop do posameznega dela ali oddelka podjetja. Tovrstni poskusi pa se bodo evidentirali kot anomalije.

Poljubna nastavitev tipov delovnih in ostalih časov
   
Znebite se zastarelega in modularno ločenega evidentiranja različnih delovnih časov! Programski paket QuickTime Delovna Prisotnost je načrtovan tako, da boste lahko kar najustreznejše določili delovne urnike po dnevih in urah. Tako lahko za vsako delovno mesto določite časovni koledar po dnevnih in urnih tipih, ne glede na različne vrste delovnih časov, ki jih uporabljate (drseči, fiksni, deljeni, izmenski, turnusi, itd.). Če delovno mesto nima svojega urnika, ga prevzame od celotnega oddelka, organizacijske enote ali kar podjetja.

Projektno delo in delo v proizvodnji

če je vaša organizacija iz proizvodne dejavnosti, lahko posamezne ure delavca v celotnem delavniku preko tarif določite tako, da boste lahko spremljali tudi celotno porabo ur za posamezen projekt, na katerih dela eden ali več delavcev. Skupne ure so tako lahko ena izmed postavk za izračun stroškovne cene proizvoda. Na ta način lahko z nastavitvijo tarif od navadnih delovnih ur ločite vse ostale (dežurstvo popoldne, v soboto in/ali nedeljo in/ali za praznike. Preko čarovnika za prenos ur v saldo pa boste določili ali se potem te ure štejejo v skupni obračun ali ne. Z poljubno nastavitvijo urnikov omogočite, da bo QuickTime Delovna Prisotnost lahko samodejno zaključevala dogodke ter vas opozarjala na nepravilnosti (predčasni odhodi, prepozni prihodi, malica izven določenih ur, itd)

Poljubna nastavitev sporočil in opozoril v/iz terminala

Poleg poljubnih nastavitev pozdravnih sporočil, boste vašim delavcem lahko nastavljali in po potrebi omogočili pregled stanja ur (saldo) na določen časovni termin. Prav tako lahko kar preko terminala opozarjate vaše zaposlene na različne dogodke. Če imate tudi QuickTime Kadrovsko Evidenco, lahko preko servisa opozoril zaposlene opozarjate tudi na dogodke, kot je potek njihovih osebnih listin (osebna izkaznica, potni list, itd.), rojstni dnevi in različne obletnice. Da pa zaposleni ob prihodu ne bi z branjem sporočil in opozoril preveč obremenili sistema, lahko sistem časovno nastavite tako, da bo branje in pregledovanje sporočil bilo možno le po določeni uri (npr. po koncu delavnika) ali na določen dan.

Na kakšen način želite uporabljati program

S programskim paketom QuickTime Delovna Prisotnost bo spremljanje evidence vašega dela preprosto kot še nikoli. Z desetletnimi izkušnjami na področju izdelave računalniških programov smo ugotovili, da je poleg širokih možnostih sistema prav preprostost uporabe programa ključna za zadovoljstvo uporabnika. Zato si lahko po vaših željah nastavite velikost ekranskih oken, vključite oz. izključite tiste module programa, ki jih želite videti ter nastavite dinamično pomoč.

Inteligenten – predlaga dogodek uporabniku

Da bi uporaba terminala oziroma prijava in odjava dogodkov potekala kar najbolj tekoče, smo v QuickTime posebno pozornost namenili samodejnemu predlaganju dogodkov. Programski paket lahko dogodke predlaga po urniku, uri, po zadnje dogodku ali po zaporedju dogodkov.

Dinamična opozorila


Ker delovni proces v mnogih organizacijah ali oddelku terja določeno minimalno število zaposlenih, smo v programu QuickTime Prisotnost omogočili dinamične preglede prisotnosti ali odsotnosti. Poleg pregleda trenutne prisotnosti zaposlenih v podjetju (za potrebe vratarske službe in telefonista) ter pregleda manjkajočih in zamudnikov, lahko sistem nastavite tako, da vas opozori na nedovoljeno stanje.

Bi imeli radi svoj program?

Večino naredimo mi, podrobnosti nam zaupate vi! Prav prilagodljivost sistema in njegova integracija v vaš obstoječ informacijski in varnostni sistem sta ključa za uspešno in predvsem kratkočasno uporabo programskega paketa QuickTime Delovna Prisotnost. Da bi kar najbolje prilagodili sistem vašim individualnim potrebam smo, bomo v našem podjetju prisluhnili vašim specifičnim željam. Programski paket bomo po vaših željah ustrezno nadgradili in ga vzdrževali ter pripravili na prijateljevanje z vašim obračunom plač.

Zgodovina in izvor žigov

Vsi žigi uporabnikov sistema se shranjujejo na takšen način, da je možen pogled tudi po zgodovini posameznega žiga. To je pomembno takrat, ko mora operater zaposlenemu zaradi različnih dejavnikov ročno zaključiti žig na različno uro od dejanske. Vendar se shrani tudi dejanski žig (iz terminala), za primer kasnejšega popravljanja stanja. Sistem evidentira tudi izvor žiga, tako da lahko za vsak dogodek vidimo, če je prišel preko terminala ali ga je v sistem ročno vnesel operater programa.

Preprosto popravljanje dogodkov, oseb in strukture


Vse dogodke in podatke o osebah in njihovih karticah ter podatke o strukturi podjetja lahko popravljate s preprostim klikom na desni gumb miške. Odpre se vam priročni meni, kjer lahko izberete poljubno opravilo.

Avtomatsko zaključevanje nezaključenih dogodkov

Sistem lahko nastavite tako, da tiste dogodke, ki so zaradi kateregakoli razloga nezaključeni, QuickTime Delovna Prisotnost zaključi samodejno na podlagi vaših določil. Tako lahko dogodke zaključujete na fiksno uro, na konec urnika ali na določeno število ur od zadnjega dogodka.

 
 

QuickTime d.o.o. © 2015