Domov  |  O nas  |  Proizvodi  |  Zastopstva  |  Podpora  |  BREZPLAČNA PREDSTAVITEV
 
 
     
 


Podjetje QuickTime (v nadaljevanju AVTOR) jamči, da se bo programski izdelek (v nadaljevanju PROGRAM) pravilno izvrševal v skladu s priloženim uporabniškim priročnikom 360 dni od prejema PROGRAMA.

PRAVICA STRANKE

AVTOR se obvezuje, da imate kot kupec PROGRAMA (v primerih, ko od AVTORJA dobavljena oprema ne izpolnjuje določil LICENČNEGA SPORAZUMA in ko je vrnjena AVTORJU) pravico ter možnost, da program odkupimo v enaki vrednosti, kot

  • vračila sredstev, plačanih za PROGRAMSKI IZDELEK
  • popravila ali zamenjave PROGRAMSKEGA IZDELKA

Pozor: ta PRAVICA STRANKE je nična, če je napaka v PROGRAMU posledica nesreče, slabega ravnanja ali zlorabe.

V primeru zamenjave PROGRAMA, se čas, AVTORJU, potreben za zamenjavo PROGRAMA, ne bo štel v jamčno obdobje izvrševanja, oziroma bo ostanek originalnega OMEJENEGA JAMSTVA spet začel teči od datuma vrnitve PROGRAMA stranki ali pa bo veljalo obdobje 30 dni, kar je daljše.

NOBENIH DRUGIH JAMSTEV

V največji dovoljeni meri, v okviru ustreznih zakonov, se AVTOR odreka vseh drugih jamstev, izraženih ali posledičnih, neomejeno vsebovanih jamstev prodajne vrednosti ali pripravnosti za specifične posamezne namene, zadevajoč PROGRAM, spremljajoča uporabniška navodila, pisane materiale ali kakršnokoli spremljajočo strojno opremo.

V največji dovoljeni meri, v okviru ustreznih zakonov, ni AVTOR (in njegovi distributerji) v nobenem primeru odgovoren za kakršnokoli škodo (neomejeno vključujoč škodo pri izgubi poslovnega dobička, prekinitev oz. motenje poslovanja, izgube poslovnih informacij ali drugih finančnih izgub), nastalo zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe PROGRAMA, četudi je AVTOR bil predhodno obveščen o možnosti takih škod.

V vsakem primeru bo celotna odgovornost AVTORJA, pod katerimkoli kritjem določb tega sporazuma, omejena na dejanski znesek, plačan za program.

Določila LICENČNEGA SPORAZUMA nastopijo v veljavo takoj po prejemu PROGRAMA. Kot kupec imate pravico zahtevati vračilo kupnine, če se z LICENČNIM SPORAZUMOM ne strinjate. Zahtevek bomo brezpogojno zavrnili, če so neplačani stroški poštnine (ali druge vrste dostave), če paket ne vsebuje popolne dokumentacije in ostalih delov, če je PROGRAM (s spremljajočo dokumentacijo) poškodovan ali uničen. Za vrnjen PROGRAM bo AVTOR zaračunal pavšalne stroške v višini 10% od dejanskega zneska, plačanega za PROGRAM.

 
 

QuickTime d.o.o. © 2015