Domov  |  O nas  |  Proizvodi  |  Zastopstva  |  Podpora  |  BREZPLAČNA PREDSTAVITEV
 
 
     
 


 
 
DODAJANJE OSEBE NA DELOVNO MESTO

Primer kako razporedimo osebe na delovno mesto.

Pred uporabo programa za vodenje podatkov o zaposlitvi delavca, ga morate razporediti na delovno mesto.

Preko modula Oseba:

1. Izberite modul Oseba, kartico Delo -> Delovno mesto - Razvrstitev in napredovanja
2. Na levi strani se vam prikaže struktura podjetja, in jo razširite do želenega delovnega mesta v strukturi.
3. Kliknite na želeno delovno mesto, da se vrstica obarva modro, stolček pred imenom pa rdeče.
4. Na sredini spodaj kliknete na gumb dodaj, tako da se vam odpre okno kjer vpišete datum nastopa/zaključka na delovnem mestu in shranite z gumbom v redu.


Nazaj

PREMIKANJE DELOVNEGA MESTA 

Kako premikam delovno mesto (gradnike) v strukturi podjetja?

Delovno mesto v strukturi lahko premikate na več načinov. 

Če želite delovno mesto premakniti v drug oddelek, organizacijsko enoto ali podjetje, ga morate najprej prenesti v drug Oddelek, organizacijsko enoto ali podjetje. Šele v nove gradniku ga lahko točno razvrstite na specifično lokacijo v drevesni strukturi.

Za natančno premikanje: Označite željen gradnik in desno kliknite z miško. Odprl se vam bo meni. Izberite Uredi -> Premakni navzgor oz navzdol. Gradnik se bo ustrezno premaknil


Nazaj

ŠIFRANT

Kaj je šifrant?

Šifrant je skupina podatkov o določenem gradniku. Za vsak gradnik vpisujete drugačne podatke (za podjetje osnovne podatke o podjetju - matično številko, davčno številko, naslov, podatke o direktorju, za delovno mesto količnik plače, zahtevana znanja, težje pogoje dela,...) Tako lahko določen gradnik izdelate in ga nato večkrat uporabite. 

Npr. Imate veliko podjetje in veliko delavcev. Imate 100 šivilj,... Delovno mesto šivilje naredite enkrat in ga nato poljubno krat uporabite pri izdelavi drevesne strukture.


Nazaj

UPORABA ŠIFRANTA

Kako se uporablja šifrant?

Šifrant se uporablja pri gradnji drevesne strukture podjetja. V postopku dodajanja gradnika izberete zanj novo ime, tip šifranta in šifrant. Namenjen je poenostavljanju izgradnje strukture. Namesto, da bi morali vsakič vpisovati večjo količino podatkov, jih vpišite enkrat in se nato nanje samo sklicujete.


Nazaj

ENA OSEBA NA VEČ DELOVNIH MESTIH 

Ali je lahko ena oseba na večjih delovnih mestih?
Dodajanje osebe na drugo delovno mesto.

Oseba je lahko na več delovnih mestih, vendar mora biti potem na vsakem delovnem mestu za skrajšan (polovičen delovni čas).

Osebo na drugo delovno mesto dodate tako kot na prvo, le da tu vklopite filter za prikaz vseh oseb.


Nazaj

PREDNOSTI IN SLABOSTI 

Prednosti in slabosti postavitve več oseb na eno delovno mesto

Slabosti:
- Pri urnem obračunu obveznosti na delovnem mestu ne morete računati.
- Manjša preglednost drevesne strukture po delovnih mestih
- Če boste v podjetju spremenili obveznosti po delovnih mestih, poste morali popravljati celotno strukturo.
Prednosti:
- Lažje delo
- Zaradi manjše količine podatkov se obračun hitreje izvaja


Nazaj

KOLEDAR PODJETJA

Kako sestavim koledar podjetja in zakaj ga lahko uporabljam?

Koledar podjetja se uporablja za nastavitev koledarja zaposlenim v podjetju. Tako vam ni treba določati koledarja za vsakega zaposlenega posebej. Določite en koledar in nato ga prenesete na vse zaposlene v podjetju.
Nastavitev koledarja: Izberete tip dneva za posamezen datum in želene datume označite. Označite jih lahko več skupaj ali samo posamezen dan. Generirate lahko nove tipe dni in jim določite novo barvo. Obstoječim tipom lahko spreminjate označevalno barvo.


Nazaj

DEDOVANJE KOLEDARJA PODJETJA

Ali se koledar podjetja deduje?
Kako določim kolektivni dopust?

Koledar se deduje.

Kolektivni dopust določite tako, da na koledarju podjetja za tip dneva izberete kolektivni dopust in označite želene dni.


Nazaj

KOLIČNIK ZA MINULO DELO

Kje se vnese količnik za minulo delo?
Kako se uporablja v KE?

Podatke o Količniku za minulo delo v podjetju lahko sami določite v modulu Podjetje, pogled Struktura podjetja -> Dodatni podatki -> Količnik za minul delo. 

Količnik na delovno dobo pred prihodom v vaše podjetje pa se računa iz delovne dobe.
Podatke o tem si lahko preberete v modulu Oseba, kartica Delo -> Delovna doba -> Koeficient za minulo delo.


Nazaj

PROFITNI CENTER

Profitni center


Nazaj

ODDELKI POD ENO ORGANIZACIJSKO ENOTO 

Koliko oddelkov lahko ima organizacijska enota?

Organizacijska enota ima lahko 2 na 32 oddelkov. To je 4.294.967.296 oddelkov. Vendar teoretično ne boste uporabljali več kot 16 000 oddelkov na Organizacijsko enoto.


Nazaj

PODATKI V STRUKTURI PODJETJA

Katere podatke moram vnesti v Strukturi podjetja in kako jih uporabljam?

V strukturi podjetja morate vnesti Ime gradnika, Tip šifranta in Ime šifranta. Od števila podatkov v vašem šifrantu je odvisna količina podatkov v šifrantu.


Nazaj

STRUKTURA ZA VEČ PODJETIJ

Ali lahko struktura podjetja vsebuje več podjetij?

Da, če imate program Kadrovska evidenca z licenco za več podjetij.


Nazaj

POPRAVLJANJE PODATKOV ZA GRADNIKE

Kako popravim podatke za delovno mesto (gradnik v strukturi podjetja)?

Podatke popravite v modulu podjetje, pogled Šifrant. Izberete ustrezen Tip gradnika, nato pa njegov Gradnik.
V strukturi podjetja lahko popravljate samo ime že narejenega gradnika.


Nazaj

SHRANJEVANJE PODATKOV V ŠIRANTU

Podatki v šifrantu se ne shranijo?

Podatke v šifrant lahko vpisujete samo v modulu Šifrant. Ko podatke v šifrant vpišete, morate klikniti na gumb Shrani. 

VAŽNO! Podatkov v pogledu Struktura podjetja ne morete shranjevati.


Nazaj

VNAŠANJE PODATKOV ZA RAZLIČNE GRADNIKE

Kako vnašam podatke za različne gradnike v strukturi podjetja?

Podatke za različne gradnike vnašate v modulu Podjetje -> Šifrant. Izberete ustrezen Tip šifranta in ustrezen šifrant. Nato popravite podatke za posamezen gradnik in jih shranite.


Nazaj

VPISOVANJE KOLIČNIKA PLAČE 

Če količnik plače na delovnem mestu ločim z vejico mi program javi napako?

Za ločilo morate v programu uporabljati "." (piko). Na žalost je to privzeta vrednost Windows(R) operacijskega sistema.


Nazaj

DODATNA POLJA - VNOS

Delovno mesto X ima dodatno obremenitve na delu. Kam vnesem ta podatek?

Če za želene podatke v programu še ni narejenega polja, ga lahko kreirate sami. V šifrantu za delovno mesto X odprite kartico Ostalo in izberite Novo polje. Vpišite ime Novega polja "Dodatna obremenitev na delu". Tako narejeno polje je popolnoma enakovredno katerem koli drugemu polju v programu.

Na desni strani kliknite na Nova vrednost. Tu vpišite podatek za delovno mesto. Novo polje bo vidno tudi v šifrantih ostalih delovnih mest, le da tam ne bo dodeljene nobene vrednosti.


Nazaj

KARTICA OSTALO 

Kako uporabljam kartico ostalo?

Kartico ostalo uporabljate kot katerokoli drugo kartico, le da polja na tej kartici niso vnaprej definirana. Ker vseh podatkov, ki jih boste uporabljali, žal ne moremo predvideti, smo vam naredili kartico, kjer si naredite vsa potrebna polja.

Na kartici najprej generirate Polje (Dodaj na levi strani okna), nato pa narejenemu polju dodate Vrednost (Dodaj na desni strani okna). To polje je enakovredno vsem drugim poljem, ki so bila v kadrovski evidenci že narejena.


Nazaj

IZPIS VREDNOSTI ZA KARTICO OSTALO 

Zakaj se v kartici ostalo ne izpišejo vrednosti v isti vrstici kot je opis polja?

Zaradi strukture podatkov, se podatki izpisujejo za posamezno Polje. Če izberete npr. tretje polje, se vam bodo vrednosti v desni polovici okna izpisovale od začetka. 


Nazaj

LASTNI ŠIFRANTI

Kaj pomeni lupa? 
Ali si lahko sestavim lastne šifrante? Kako?

Lupa pomeni, da podatkov ni treba vpisovati, ampak jih lahko izbirate iz že narejenega seznama. S klikom na lupo se vam odpre meni, ki vam omogoča pregled po vnosih.

Lastnih šifrantov za polja z lupo ne morete generirati, lahko pa jih dopolnite. V vsakem šifrantu imate gumb Dodaj. Ko nanj kliknete, se vam odpre okno, ki vas sprašuje kakšen šifrant želite dodati. Tu lahko določite še šifro in ostale vrednosti, če so potrebne.


Nazaj

IZPIS PODATKOV IZ STRUKTURE PODJETJA

Kako lahko izpišem vse podatke iz strukture podjetja?

Izberite modul Poročila in nato Struktura podjetja. Ob dvokliku se vam odpre pogovorno okno, kjer izberete podjetje. Ko podjetje izberete, vam izpiše celotno strukturo, ki jo lahko tudi natisnete.


Nazaj

TABELARIČNI PREGLED

Zakaj in kako je uporaben tabelarični pregled v strukturi podjetja?

Tabelarični pregled se uporablja za pregled podatkovnih podatkov in sortiranje. Pregledujete lahko podatke o Oddelkih, Organizacijskih enotah in Podjetju.

Kako se razlikuje tabelarični pregled strukture podjetja in modul tabelarični pregled?

Tabelarični pogled strukture podjetja je omejen na delo s podatki o strukturi podjetja. To pomeni, da lahko pregledujete samo podatke o Podjetju, Organizacijski enoti, Oddelku, Delovnem mestu in Osebi (samo podatki, povezani z delovnim mestom).

Modul Tabelarični pregled pa omogoča pregled in operiranje z vsemi podatki v kadrovski evidenci.


Nazaj

FILTER V EXCEL DELOVNEM LISTU 

Izbor izbranih podatkov pri izvozu v Excel in filtriranje v Excelu

Ko imate narejeno poročilo, ki ga želite izvoziti v Microsoft Excel, kliknite na ikono za izvoz. Na to v Excelovem delovnem listu kliknite na kvadratek med oznakami stolpcev in vrstic (ali pritisnite kombinacijo tipk Ctrl + A). S tem boste označili cel delovni list. Nato pojdite na Podatki (Data) -> Filter -> Samodejni filter (AutoFilter). Opazili boste, da lahko sedaj filtrirate po vrednostih v stolpcih.


Nazaj

ISKALNIK

Kaj je iskalnik? 
Kako se uporablja?

Uporablja se za iskanje Imena delovnega mesta, oddelka, organizacijske enote, podjetja, Osebe, Šifranta delovnega mesta, oddelka, organizacijske enote in podjetja v drevesni strukturi podjetja.

Uporaba:
V modulu Podjetje izberite pogled iskalnik. Med podrobnostmi izberite ukaz, kaj želite iskati. Program vam bo izpisal vse zadetke, ki jih ima v bazi. Nato izberite iskani pojem in kliknite Poišči prejšnjega ali Poišči naslednjega. Program vam bo izpisal število vseh zadetkov in vam iskani pojem prikazal v drevesni strukturi. Če je zadetkov več, se med njimi premikajte z gumboma Poišči prejšnjega ali Poišči naslednjega.


Nazaj

PREMIKANJE DELOVNEGA MESTA 

Kako premikam delovno mesto (gradnike) v strukturi podjetja?

Delovno mesto v strukturi lahko premikate na več načinov. 

- Lahko ga primete in potegnete na želeno lokacijo. Med vleko se vam izriše majhen zelen trikotnik ki kaže, kam se bo vrinil. Če želite delovno mesto premakniti v drug oddelek, organizacijsko enoto ali podjetje, ga morate najprej prenesti v drug Oddelek, organizacijsko enoto ali podjetje. Šele v nove gradniku ga lahko točno razvrstite na specifično lokacijo v drevesni strukturi.

- Za natančno premikanje: Označite željen gradnik in desno kliknite z miško. Odprl se vam bo meni. Izberite Uredi -> Premakni navzgor oz navzdol. Gradnik se bo ustrezno premaknil


Nazaj

 

 

QuickTime d.o.o. © 2015